Totalförsvar Öland 2021

 

Föreningen Totalförsvar Öland måste tyvärr meddela att vi ställer in årets Totalförsvar Öland den 2 oktober på grund av Covidpandemin. Vi har haft en bra dialog med Länsstyrelsen och Polisen om olika möjligheter, men vi har nu kommit till det läget att vi i styrelsen bedömer att det inte går att genomföra evenemanget med de deltaganderestriktioner som gäller. Vi vill ju självklart arrangera ett på alla sätt säkert och samtidigt publikvänligt arrangemang. Vi ber om ursäkt för de besvär som detta beslut medför, men vill samtidigt tacka för det engagemang som visats av er som planerat att medverka eller stödja oss på något sätt. Vi lägger nu vår energi på att planera och förbereda för Totalförsvar Öland den 1 oktober 2022 med minst samma ambition som vi hade i år. Vi hoppas verkligen att ni vill vara med nästa år!

Vilka är vi?

Totalförsvar Öland är en årligt återkommande försvarsdag i Stora Rör på Öland. Här kan man få se huvuddelen av totalförsvarets olika enheter, tala med personalen, titta på fordon, båtar och all övrig utrustning. Tanken med Totalförsvar Öland är att visa upp arbetet inom Försvaret, både det militära och det civila, dess olika frivilligorganisationer och att arbeta med rekrytering. Sedan starten 2014 har besökarna bland annat fått vara med om flyguppvisningar, helikopterflygning för allmänheten, hundsjukvård i fält, uppvisning av stridsbåt 90, försvarsdebatter, konserter med Hemvärnets musikkår och mycket mera. Försvarsdagen är helt gratis och inträffar lördagen under skördefesten.

En bild från 2019 års rekryteringsevent med fyra unga officerare/officersaspiranter.