Årets Totalförsvar Öland inställt

Styrelsen för Totalförsvar Öland har beslutat att ställa in totalförsvarsdagen den 26 september. Bestämmelserna om begränsningar för publika evenemang och utvecklingen avseende Corona-viruset gör att vi bedömer att det inte finns någon möjlighet att genomföra evenemanget som planerat.
Vi siktar nu mot att genomföra Totalförsvar Öland nästa år och hoppas att du besöker oss då. Lägg in den 25 september 2021 i kalendern. Vi ser fram mot att kunna hälsa dig välkommen till Stora Rör och Totalförsvar Öland 2021.

Vilka är vi?

Totalförsvar Öland är en årligt återkommande försvarsdag i Stora Rör på Öland. Här kan man få se huvuddelen av totalförsvarets olika enheter, tala med personalen, titta på fordon, båtar och all övrig utrustning. Tanken med Totalförsvar Öland är att visa upp arbetet inom Försvaret, både det militära och det civila, dess olika frivilligorganisationer och att arbeta med rekrytering. Sedan starten 2014 har besökarna bland annat fått vara med om flyguppvisningar, helikopterflygning för allmänheten, hundsjukvård i fält, uppvisning av stridsbåt 90, försvarsdebatter, konserter med Hemvärnets musikkår och mycket mera. Försvarsdagen är helt gratis och inträffar lördagen under skördefesten.

En bild från förra årets rekryteringsevent med fyra unga officerare/ officersaspiranter