Totalförsvar Öland 2021

Styrelsen för Totalförsvar Öland beslutade i somras  att ställa in årets totalförsvarsdag på grund av  Corona-viruset. Men vi siktar nu mot att genomföra Totalförsvar Öland nästa år och ser fram mot att kunna hälsa alla totalförsvarsintresserade välkomna till Stora Rör och Totalförsvar Öland lördagen den 2 oktober. Du hittar ytterligare information under rubriken "Årets totalförsvar". Vi ses!

Vilka är vi?

Totalförsvar Öland är en årligt återkommande försvarsdag i Stora Rör på Öland. Här kan man få se huvuddelen av totalförsvarets olika enheter, tala med personalen, titta på fordon, båtar och all övrig utrustning. Tanken med Totalförsvar Öland är att visa upp arbetet inom Försvaret, både det militära och det civila, dess olika frivilligorganisationer och att arbeta med rekrytering. Sedan starten 2014 har besökarna bland annat fått vara med om flyguppvisningar, helikopterflygning för allmänheten, hundsjukvård i fält, uppvisning av stridsbåt 90, försvarsdebatter, konserter med Hemvärnets musikkår och mycket mera. Försvarsdagen är helt gratis och inträffar lördagen under skördefesten.

En bild från förra årets rekryteringsevent med fyra unga officerare/ officersaspiranter