Gå till innehåll

 

Totalförsvar Öland 2023

Planeringen pågår för fullt för Totalförsvar Öland 2023, som äger rum lördagen 30 september kl 1000-1630. Vi har ett välfyllt program med fallskärmshoppning, konserter med Hemvärnets musikkår , flyguppvisningar med JAS 39 Gripen och Team 50, ett försvarspolitsikt seminarium arrangerat av Folk och Försvar, rekryteringsevent med deltagande organisationer, föredrag om vårens stora Försvarsmaktsövning Aurora 2023, presentation av stridsfordon 90, stridsförevisning vid hamnen med hemvärn och mycket mer. Stationsvisa förevisningar med deltagande förband och organisationer genomförs under hela dagen. (reservation för ändringar i programmet). Buller förekommer under dagen i samband med flyguppvisningar och stridsförevisningar.

Program och översiktskarta

 

Vilka är vi?

Totalförsvar Öland är en årligt återkommande försvarsdag i Stora Rör på Öland. Här kan man få se huvuddelen av totalförsvarets olika enheter, tala med personalen, titta på fordon, båtar och all övrig utrustning. Tanken med Totalförsvar Öland är att visa upp arbetet inom Försvaret, både det militära och det civila, dess olika frivilligorganisationer och att arbeta med rekrytering. Sedan starten 2014 har besökarna bland annat fått vara med om flyguppvisningar, helikopterflygning för allmänheten, hundsjukvård i fält, uppvisning av stridsbåt 90, försvarsdebatter, konserter med Hemvärnets musikkår och mycket mera. Försvarsdagen är helt gratis och inträffar lördagen under skördefesten.

En bild från 2022 års rekryteringsevent med fyra unga yrkesinformatörer från Armén, Flygvapnet och Marinen.