Totalförsvar Öland 2021

Förra årets arrangemang ställdes in på grund av Corona-viruset, men nu siktar vi mot att genomföra Totalförsvar Öland i samband med Ölands Skördefest och hälsar därmed alla totalförsvarsintresserade välkomna till Stora Rör lördagen den 2 oktober. Du hittar ytterligare information under rubriken ”Årets totalförsvar”.

Vi ses!

Vilka är vi?

Totalförsvar Öland är en årligt återkommande försvarsdag i Stora Rör på Öland. Här kan man få se huvuddelen av totalförsvarets olika enheter, tala med personalen, titta på fordon, båtar och all övrig utrustning. Tanken med Totalförsvar Öland är att visa upp arbetet inom Försvaret, både det militära och det civila, dess olika frivilligorganisationer och att arbeta med rekrytering. Sedan starten 2014 har besökarna bland annat fått vara med om flyguppvisningar, helikopterflygning för allmänheten, hundsjukvård i fält, uppvisning av stridsbåt 90, försvarsdebatter, konserter med Hemvärnets musikkår och mycket mera. Försvarsdagen är helt gratis och inträffar lördagen under skördefesten.

En bild från 2019 års rekryteringsevent med fyra unga officerare/officersaspiranter.