Gå till innehåll

Årets totalförsvar

Lördagen den 1 oktober  genomfördes evenemanget Totalförsvar Öland i Stora Rör för sjunde året efter två års inställda evenemang på grund av pandemin. 
 
Årets program var omfattande och i princip detsamma, som planerades för det inställda året 2021. Vi hade 31 medverkande förband, myndigheter och organisationer, vilket är rekord.
 
Nytt för i år var deltagandet från fem militära förband – Skaraborgs regemente (P4), Södra skånska regementet (P7), Göta ingenjörregemente (Ing2), Marinbasen samt Blekinge flygflottilj (F17). Särskilt intresse väckte visningen av stridsvagn 122. Det är första gången en tung stridsvagn har varit på Öland. Intressant var också att kunna visa upp artillerisystemet Archer.
 
Hemvärnet tillsammans med 11 frivilligorganisationer visade upp sig och sin verksamhet . På plats var också Allmänna försvarsföreningen, Kalmar regementes kamratförening och Kalmar flyghistoriska sällskap.
 
I ett särskilt räddningscentrum presenterades ”Krissamverkan i Kalmar län” med deltagande från Länsstyrelsen, Polisen, Röda Korset, Räddningstjänsten och Ölands Radioamatörer.
 
Som vanligt fick vi uppleva flyguppvisningar med JAS 39 Gripen och Team 50.
 
Folk och Försvar arrangerade ett seminarium med rubriken ”Hur påverkar Natomedlemskapet svenskt försvar?” Att frågan är aktuell visades tydligt med fullsatta bänkar.
 
Under eftermiddagen genomfördes också ett rekryteringsevent, med deltagande yrkesinformatörer från alla försvarsgrenar. Detta är en viktig del i vårt program eftersom ett av syftena med Totalförsvar Öland är just rekrytering.
 
Vi har på olika sätt beräknat antal besökare totalt under dagen och kommit fram till att det rörde sig om ca 8000 personer. Vi lyckades fånga besökarnas intresse och kunde synliggöra vårt totalförsvar, såväl det militära som det civila försvaret. 
 
Nästa år genomförs Totalförsvar Öland lördagen den 30 september. Boka detta datum i era kalendrar och varmt välkomna till Stora Rör 2023. Planeringen har redan påbörjats.

 

Våra samarbetspartners är:

 • Borgholms kommun
 • Mörbylånga kommun
 • Länsstyrelsen Kalmar län
 • Folk och Försvar
 • Försvarsmakten

Medverkande:

  • Borgholms kommun 
  • Mörbylånga kommun 
  • Länsstyrelsen Kalmar län 
  • Folk och Försvar 
  • Marinbasen 
  • Göta ingenjörsregemente 
  • Blekinge Flygflottilj  
  • Hemvärnets musikkår 
  • 34. och 37.hemvärnsbataljonerna ur Militärregion Syd 
  • Frivilliga Automobilkåren (FAK) 
  • Frivilliga Flygkåren (FFK) 
  • Frivilliga Motorcykelkåren (FMCK) 
  • Frivilliga Radioorganisationen (FRO) 
  • Sjövärnskåren (SVK) 
  • Svenska Blå Stjärnan (SBS) 
  • Svenska Brukshundklubben (SBK) 
  • Svenska Fallskärmsförbundet (SFF) 
  • Svenska Lottakåren (SLK) 
  • Svenska Röda Korset (SRK) 
  • Svenska Bilkåren 
  • Ölands Radioamatörer 
  • Ölands räddningstjänst 
  • Polisen 
  • Allmänna Försvarsföreningen Kalmar län (AFF) 
  • Kalmar Regementes Kamratförening (KRKF) 
  • Flyghistoriska föreningen 
  • Reservofficersförbundet
  • Södra skånska regementet P 7
  • Skaraborgs Regemente P4
  • Team 50
  • Sjöfartsverket