Gå till innehåll

Årets totalförsvar

Varmt välkomna till Totalförsvar Öland 2023, som äger rum lördagen 30 september kl 1000-1630 i Stora Rör på Öland. Vi har ett välfyllt program med fallskärmshoppning, konserter med Hemvärnets musikkår , flyguppvisningar med JAS 39 Gripen och Team 50, ett försvarspolitiskt seminarium arrangerat av Folk och Försvar, rekryteringsevent med deltagande organisationer, föredrag om vårens stora Försvarsmaktsövning Aurora 2023, presentation av stridsfordon 90, stridsförevisning vid hamnen med hemvärn och mycket mer. Stationsvisa förevisningar med deltagande förband och organisationer genomförs under hela dagen. Se länk för programinnehåll med tider och platser, reservation för ändringar i programmet.

Program och översiktskarta

 

Våra samarbetspartners är:

  • Borgholms kommun
  • Mörbylånga kommun
  • Länsstyrelsen Kalmar län
  • Folk och Försvar
  • Försvarsmakten

Planerade medverkande:

Borgholms kommun 
Mörbylånga kommun 
Länsstyrelsen Kalmar län 
Folk och Försvar 
Södra skånska regementet P 7
SWEDEC
Marinbasen 
Göta ingenjörsregemente 
Blekinge Flygflottilj
Helikopterflottiljen  
Hemvärnets musikkår i Kalmar
34.hemvärnsbataljonen ur Militärregion Syd 
Kustbevakningen
Frivilliga Automobilkåren
Frivilliga Flygkåren
Frivilliga Motorcykelkåren
Frivilliga Radioorganisationen
Sjövärnskåren
Svenska Blå Stjärnan
Svenska Brukshundklubben
Svenska Fallskärmsförbundet
Svenska Lottakåren
Svenska Röda Korset
Svenska Bilkåren 
Ölands Radioamatörer 
Räddningstjänsten Sydost
Polisen 
Allmänna Försvarsföreningen Kalmar län
Kalmar Flyghistoriska Sällskap
Försvarets personaltjänstförbund
Försvarsutbildarna
Sjöräddningssällskapet
Team 50
Sjöfartsverket