Gå till innehåll

Totalförsvar Öland 2024

Totalförsvar Öland 2024 genomförs i hamnen i Stora Rör lördagen den 28 september klockan 10.00-16.30. I dagsläget har vi 36 militära förband, myndigheter och organisationer som planerar att medverka, vilket är nytt rekord. Vi planerar som vanligt för flyguppvisningar med JAS 39 Gripen och Team 50, fallskärmshoppning över hamnen, konserter med Hemvärnets musikkår och ett intressant seminarium arrangerat av Folk och Försvar. Temat för årets seminarium är Sveriges Nato-medlemskap.
 
Nytt för i år är att vi planerar att under hela dagen genomföra ett antal kortare tematiska informations- och rekryteringsinslag ute i förevisningsområdet där de medverkande berättar om sina uppgifter och den materiel de har med sig. Självklart finns material och personal från det militära och civila försvaret på plats i förevisningsområdet under hela dagen så ni kan ställa frågor och se på materiel, fordon, helikoptrar och båtar. Det kommer bland annat att finnas en stridsbåt 90 från Marinen samt båtar från Kustbevakningen och Sjöräddningssällskapet vid kajen. Förband från Armén kommer att ställa ut stridsfordon 90, pansarterrängbil och andra fordon. Flygvapnet kommer att ha en helikopter 15 i hamnen. Utöver detta så kan ni se fordon och materiel från Hemvärnet, frivilligorganisationerna, Räddningstjänsten, Polisen samt andra organisationer och myndigheter.
Det finns möjlighet att ta en rundtursflygning med helikopter från Heli Air. Det kostar 500 kronor per person att få se vår vackra ö från luften.
(Reservation för programändringar)
 
Det är fri entre och parkeringen kostar 40 kronor.
 
Förband, myndigheter och organisationer som planerar att medverka:
 • Södra militärregionen
 • Marinbasen
 • Blekinge flygflottilj F 17
 • Ingenjörregementet Ing 2
 • SWEDEC
 • Helikopterflottiljen
 • Luftvärnsregementet Lv 6
 • Skaraborgs regemente P4
 • Bilkåren
 • Frivilliga automobilkåren
 • Frivilliga flygkåren
 • Frivilliga motorcykelkåren
 • Försvarets personaltjänstförbund
 • Frivilliga radioorganisationen
 • Svenska Blå Stjärnan
 • Svenska Fallskärmsförbundet
 • Sveriges Lottakårer
 • Svenska Röda Korset
 • Försvarsutbildarna
 • Sjövärnskåren
 • Kustbevakningen
 • Polisen
 • Räddningstjänsten Sydost
 • Ölands radioamatörer
 • Folk och Försvar
 • Sjöräddningssällskapet
 • Kriminalvården
 • Länsstyrelsen i Kalmar
 • Borgholms kommun
 • Mörbylånga kommun
 • Missing People
 • Allmänna Försvarsföreningen
 • Kalmar flyghistoriska sällskap
 • Krigsflygfält 16
 • Team 50
 • Flygvapenfrivilligas Riksförbund