Gå till innehåll

Totalförsvar Öland

Totalförsvar Öland är en ideell förening som bildades 2015. Föreningen har som ändamål att verka för ökad förståelse för såväl det militära som det civila försvarets betydelse för medborgarnas och landets säkerhet. Föreningen har naturligt nog ett fokus på Öland.

Föreningen verkar för att synliggöra totalförsvaret genom att bland annat årligen anordna en Totalförsvarsdag på Öland. Under Totalförsvarsdagen kan besökarna möta olika delar av totalförsvaret, tala med personalen, titta på fordon, båtar och annan utrustning – en påtagligt praktisk visning av vårt totalförsvar.

Idén föddes 2014, då Stora Rör blev årets by på Öland. Firandet av Skördefesten i Stora Rör innehöll då ett totalförsvarstema med deltagande av Hemvärnet, nio frivilligorganisationer, Marinen, Kustbevakningen, Polisen och Ölands Räddningstjänst. Under dagen genomfördes bland annat förevisning av stridsbåt 90 och JAS 39 Gripen samt återinvigning av det gamla kanonvärnet innanför södra piren. Evenemanget genomfördes i samarbete med Stora Rörs intresseförening och Båtsällskapet. Intresset var stort och beslut fattades att årligen genomföra en Totalförsvarsdag lördagen under skördefesten.

2015 genomfördes Totalförsvar Öland som en förevisnings-och rekryteringsdag. Evenemanget genomfördes i samarbete med Länsstyrelsen, Borgholms och Mörbylånga kommuner samt Folk och Försvar, som svarade för seminariet/debatten ” Nya utmaningar för Sveriges säkerhet”. Under dagen firades även Hemvärnets 75-årsdag. Evenemanget besöktes av över 4000 personer.

2016 genomfördes Totalförsvar Öland lördagen 1 oktober med ett än mer ambitiöst program. Denna gång deltog även helikopterskvadronen från F17 i Ronneby. Folk och Försvar svarade för ett seminarium rörande ”Det totala försvaret av Sverige” med deltagande av bland annat Statssekretetaren på Försvarsdepartementet, Överbefälhavaren, Generaldirektören för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt riksdagsmän ur Försvarsutskottet. Det var återigen en mycket lyckad dag med över 5000 besökare.

Totalförsvarsdagen 2017 genomfördes den 30 september som en förevisnings- och rekryteringsdag i sedvanligt strålande skördefestväder. Under dagen genomfördes stationsvisa förevisningar med Hemvärnet, ett antal frivilligorganisationer, Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Polisen och Ölands Räddningstjänst. Ett antal uppvisningar genomfördes; bland annat flyguppvisningar med Team 50 och Christen Eagle, fallskärmshoppning, bärgning av hoppare med sjöräddningshelikopter, räddningstjänstförevisning, konserter med Hemvärnets musikkår samt en försvarsdebatt som arrangerades av Folk och Försvar. Evenemanget genomfördes i samarbete med Länsstyrelsen samt Borgholms och Mörbylånga kommuner. Bedömt besöktes evenemanget av ca 4000 personer.

Lördagen den 29 september 2018 genomfördes evenemanget för femte året i följd – 5-årsjubileum. Vädret var bra med blå himmel, sol, svag men tilltagande vind framåt eftermiddagen och 12 grader varmt. Programmet var omfattande och genomfördes med ett par programändringar, som väl ersatte de tidigare programpunkterna. Vi har på olika sätt beräknat antal besökare totalt under dagen och kommit fram till att det preliminärt rörde sig om ca 5000 personer. Vi lyckades fånga besökarnas intresse och kunde synliggöra vårt totalförsvar, såväl det militära som det civila.

2019 genomfördes totalförsvarsdagen lördagen den 28 september. Även detta år räknande vi till ca 5000 nöjda besökare, som fick ta del av två nya programpunkter, ”Flamman och Lågan” – Ölands räddningstjänsts populära familjeföreställning samt ett uppskattat rekryteringsevent med fyra unga officerare/officersaspiranter som berättade om sin bakgrund och sitt yrkesval. Vidare genomförde Folk och Försvar sitt sedvanliga seminarium och denna gång på temat ”Sveriges framtida säkerhet – Försvarsberedningens rapport 2021-2025”

2020 och 2021 ställdes totalförsvarsdagen in på grund av pandemin, men 2022 genomfördes Totalförsvar Öland med ett mycket omfattande och uppskattat program. Nytt var deltagandet från Skaraborgs regemente (P4), Södra skånska regementet (P7), Göta ingenjörregemente (Ing2), Marinbasen samt Blekinge flygflottilj (F17). Evenemanget var mycket välbesökt, Bedömt besöktes evenemanget av ca 8000 personer.

2023 genomfördes evenemanget Totalförsvar Öland i ett blåsigt Stora Rör för åttonde gången, med bedömt 7000 besökare. Det fullmatade programmet byggde på erfarenheterna från 2022. Totalt medverkade 33 olika förband, myndigheter och organisationer, vilket är nytt rekord. Bland annat förevisades ett stridsfordon 90.

Evenemanget drivs helt ideellt och det är fritt inträde.

Vill Du bli medlem och stödja den ideella föreningen Totalförsvar Öland kan Du betala in medlemsavgift till Bankgiro 5059-5487. Kom ihåg att ange avsändare. Medlemsavgiften är 100kr/person och år.