Årets totalförsvar

Vi är räknar nu med att genomföra Totalförsvar Öland lördagen den 2 oktober 2021. Lägg in detta datum i kalendern, så ses vi i Stora Rör.

Våra samarbetspartners är:

  • Borgholms kommun
  • Mörbylånga kommun
  • Länsstyrelsen Kalmar län
  • Folk och Försvar
  • Försvarsmakten

Preliminära medverkande:

  • Borgholms kommun 
  • Mörbylånga kommun 
  • Länsstyrelsen Kalmar län 
  • Folk och Försvar 
  • Marinbasen 
  • Göta ingenjörsregemente 
  • Blekinge Flygflottilj 
  • Helikopterflottiljen 
  • Hemvärnets musikkår 
  • 34. och 37.hemvärnsbataljonerna ur Militärregion Syd 
  • Frivilliga Automobilkåren (FAK) 
  • Frivilliga Flygkåren (FFK) 
  • Frivilliga Motorcykelkåren (FMCK) 
  • Frivilliga Radioorganisationen (FRO) 
  • Sjövärnskåren (SVK) 
  • Svenska Blå Stjärnan (SBS) 
  • Svenska Brukshundklubben (SBK) 
  • Svenska Fallskärmsförbundet (SFF) 
  • Svenska Lottakåren (SLK) 
  • Svenska Röda Korset (SRK) 
  • Svenska Bilkåren 
  • Ölands Radioamatörer 
  • Ölands räddningstjänst 
  • Polisen 
  • Kustbevakningen 
  • Sjöräddningssällskapet (SSRS) 
  • Allmänna Försvarsföreningen Kalmar län (AFF) 
  • Kalmar Regementes Kamratförening (KRKF) 
  • Flyghistoriska föreningen 
  • Reservofficersförbundet 

 

Totalförsvar Öland – preliminärt program 2021  

 • stationsvisa förevisningar av medverkande organisationer under hela dagen 
 • fallskärmshoppning - ytbärgning med helikopter 
 • flyguppvisning JAS 39 Gripen 
 • seminarium med Folk och Försvar  
 • konsert med Hemvärnets musikkår  
 • Frivilliga Flygkåren flyger över och filmar 
 • rekryteringsevent med deltagande organisationer 
 • räddningsförevisning med Polisen och Räddningstjänsten 
 • flyguppvisning Team 50 
 • landstigning och anfall vid hamnen med hemvärn, stridsbåt 90 och helikopter 
 • Flamman & Lågan -familjeföreställning med Ölands räddningstjänst