Årets totalförsvar

 
Klicka för att öppna som pdf

Vi räknar nu med att genomföra Totalförsvar Öland lördagen den 2 oktober 2021. Lägg in detta datum i kalendern, så ses vi i Stora Rör.

Våra samarbetspartners är:

 • Borgholms kommun
 • Mörbylånga kommun
 • Länsstyrelsen Kalmar län
 • Folk och Försvar
 • Försvarsmakten

Medverkande:

  • Borgholms kommun 
  • Mörbylånga kommun 
  • Länsstyrelsen Kalmar län 
  • Folk och Försvar 
  • Marinbasen 
  • Göta ingenjörsregemente 
  • Blekinge Flygflottilj 
  • Helikopterflottiljen 
  • Hemvärnets musikkår 
  • 34. och 37.hemvärnsbataljonerna ur Militärregion Syd 
  • Frivilliga Automobilkåren (FAK) 
  • Frivilliga Flygkåren (FFK) 
  • Frivilliga Motorcykelkåren (FMCK) 
  • Frivilliga Radioorganisationen (FRO) 
  • Sjövärnskåren (SVK) 
  • Svenska Blå Stjärnan (SBS) 
  • Svenska Brukshundklubben (SBK) 
  • Svenska Fallskärmsförbundet (SFF) 
  • Svenska Lottakåren (SLK) 
  • Svenska Röda Korset (SRK) 
  • Svenska Bilkåren 
  • Ölands Radioamatörer 
  • Ölands räddningstjänst 
  • Polisen 
  • Kustbevakningen 
  • Sjöräddningssällskapet (SSRS) 
  • Allmänna Försvarsföreningen Kalmar län (AFF) 
  • Kalmar Regementes Kamratförening (KRKF) 
  • Flyghistoriska föreningen 
  • Reservofficersförbundet
  • Södra skånska regementet P 7