Årets totalförsvar

Styrelsen för Totalförsvar Öland har beslutat att ställa in totalförsvarsdagen den 26 september. Bestämmelserna om begränsningar för publika evenemang och utvecklingen avseende Corona-viruset gör att vi bedömer att det inte finns någon möjlighet att genomföra evenemanget som planerat.

Vi siktar nu mot att genomföra Totalförsvar Öland nästa år och hoppas att du besöker oss då. Lägg in den 25 september 2021 i kalendern. Vi ser fram mot att kunna hälsa dig välkommen till Stora Rör och Totalförsvar Öland 2021.

Våra samarbetspartners är:

 • Borgholms kommun
 • Mörbylånga kommun
 • Länsstyrelsen Kalmar län
 • Folk och Försvar
 • Försvarsmakten


Klicka på bilden för att se större.

 

Årets medverkande är:

 • Marinbasen
 • Göta ingenjörsregemente Ing 2
 • Blekinge Flygflottilj F17
 • Helikopterflottiljen
 • Hemvärnets musikkår
 • 34. och 37.hemvärnsbataljonerna ur Militärregion Syd
 • Frivilliga automobilkåren (FAK)
 • Frivilliga Flygkåren (FFK)
 • Frivilliga Motorcykelkåren (FMCK)
 • Frivilliga Radioorganisationen (FRO)
 • Sjövärnskåren (SVK)
 • Svenska Blå Stjärnan (SBS)
 • Svenska Brukshundklubben (SBK)
 • Svenska Fallskärmsförbundet (SFF)
 • Svenska Lottakåren (SLK)
 • Svenska Röda Korset (SRK)
 • Svenska Bilkåren
 • Ölands Radioamatörer
 • Ölands räddningstjänst
 • Polisen
 • Kustbevakningen
 • Sjöräddningssällskapet (SSRS)
 • Allmänna Försvarsföreningen Kalmar län (AFF)
 • Kalmar Regementes Kamratförening (KRKF)
 • Flyghistoriska föreningen
 • Reservofficersförbundet