Årets totalförsvar

Styrelsen för Totalförsvar Öland har beslutat att ställa in totalförsvarsdagen den 26 september. Bestämmelserna om begränsningar för publika evenemang och utvecklingen avseende Corona-viruset gör att vi bedömer att det inte finns någon möjlighet att genomföra evenemanget som planerat.

Vi siktar nu mot att genomföra Totalförsvar Öland nästa år och hoppas att du besöker oss då. Lägg in den lördagen den 2 oktober 2021 i kalendern. Vi ser fram mot att kunna hälsa dig välkommen till Stora Rör och Totalförsvar Öland 2021.

Våra samarbetspartners är:

 • Borgholms kommun
 • Mörbylånga kommun
 • Länsstyrelsen Kalmar län
 • Folk och Försvar
 • Försvarsmakten

 

Totalförsvar Öland – preliminärt program 2021  

 • stationsvisa förevisningar av medverkande organisationer under hela dagen 
 • fallskärmshoppning - ytbärgning med helikopter 
 • flyguppvisning JAS 39 Gripen 
 • seminarium med Folk och Försvar  
 • konsert med Hemvärnets musikkår  
 • Frivilliga Flygkåren flyger över och filmar 
 • rekryteringsevent med deltagande organisationer 
 • räddningsförevisning med Polisen och Räddningstjänsten 
 • flyguppvisning Team 50 
 • landstigning och anfall vid hamnen med hemvärn, stridsbåt 90 och helikopter 
 • Flamman & Lågan -familjeföreställning med Ölands räddningstjänst  
 

Preliminära medverkande:

 • Borgholms kommun 
 • Mörbylånga kommun 
 • Länsstyrelsen Kalmar län 
 • Folk och Försvar 
 • Marinbasen 
 • Göta ingenjörsregemente 
 • Blekinge Flygflottilj 
 • Helikopterflottiljen 
 • Hemvärnets musikkår 
 • 34. och 37.hemvärnsbataljonerna ur Militärregion Syd 
 • Frivilliga Automobilkåren (FAK) 
 • Frivilliga Flygkåren (FFK) 
 • Frivilliga Motorcykelkåren (FMCK) 
 • Frivilliga Radioorganisationen (FRO) 
 • Sjövärnskåren (SVK) 
 • Svenska Blå Stjärnan (SBS) 
 • Svenska Brukshundklubben (SBK) 
 • Svenska Fallskärmsförbundet (SFF) 
 • Svenska Lottakåren (SLK) 
 • Svenska Röda Korset (SRK) 
 • Svenska Bilkåren 
 • Ölands Radioamatörer 
 • Ölands räddningstjänst 
 • Polisen 
 • Kustbevakningen 
 • Sjöräddningssällskapet (SSRS) 
 • Allmänna Försvarsföreningen Kalmar län (AFF) 
 • Kalmar Regementes Kamratförening (KRKF) 
 • Flyghistoriska föreningen 
 • Reservofficersförbundet