Gå till innehåll

Totalförsvar Öland 2024

Planeringen har påbörjats för Totalförsvar Öland 2024 som genomförs i Stora Rör lördagen den 28 september klockan 10.00-16.30. Lägg in det i era kalendrar. Utifrån erfarenheterna från tidigare år så har vi planer på att göra vissa förändringar i programmet i år för att få ett förhoppningsvis spännande och brett program som kan locka många besökare under hela dagen. De stationära förevisningarna under hela dagen kommer självklart att vara kvar. Vi kommer att uppdatera hemsidan under våren med mer information om programmet och medverkande.

I avvaktan på mer information om årets Totalförsvar Öland kan ni läsa lite om förra årets Totalförsvar Öland. 

Totalförsvar Öland 2023

 Lördagen den 30 september 2023 genomfördes evenemanget Totalförsvar Öland i Stora Rör för åttonde gången. Programmet var omfattande och upplägget byggde på erfarenheterna från 2022. I programmet ingick bland annat konserter med Hemvärnets musikkår, flyguppvisningar med JAS 39 Gripen och Team 50, seminarium med Folk och Försvar, rekryteringsevent med deltagare från totalförsvarets olika delar, en presentation med tre olika frivilligorganisationer samt en stridsförevisning i hamnen med Hemvärnet och stridsbåt. Nya inslag var ett föredrag om försvarsmaktsövningen Aurora 23 och en förevisning med bandvagn från Frivilliga Automobilkåren. Under hela dagen genomfördes förevisningar med medverkande förband, myndigheter och organisationer som visade upp sig på olika platser inom verksamhetsområdet, informerade om sin verksamhet och sin materiel samt svarade på besökarnas frågor. De stationära förevisningarna är en viktig del i vårt arbete med att genomföra totalförsvarsupplysning och rekryteringsinformation. Totalt medverkade 33 olika förband, myndigheter och organisationer, vilket var nytt rekord.

Antalet besökare totalt under dagen var färre än 2022, men vi uppskattar att ca 7000 personer besökte Totalförsvar Öland 2023 Vi har fått mycket positiv återkoppling från såväl besökare som medverkande. Vi uppfattar att vi lyckades väl med att uppfylla det ändamål för vilket Totalförsvar Öland startades; att genom information och upplysning verka för ökad förståelse för försvarets betydelse - det militära och det civila - för medborgarnas och landets säkerhet.