Årets totalförsvar

Föreningen Totalförsvar Öland måste tyvärr meddela att vi ställer in årets Totalförsvar Öland den 2 oktober på grund av Covidpandemin. Vi har haft en bra dialog med Länsstyrelsen och Polisen om olika möjligheter, men vi har nu kommit till det läget att vi i styrelsen bedömer att det inte går att genomföra evenemanget med de deltaganderestriktioner som gäller. Vi vill ju självklart arrangera ett på alla sätt säkert och samtidigt publikvänligt arrangemang. Vi ber om ursäkt för de besvär som detta beslut medför, men vill samtidigt tacka för det engagemang som visats av er som planerat att medverka eller stödja oss på något sätt. Vi lägger nu vår energi på att planera och förbereda för Totalförsvar Öland den 1 oktober 2022 med minst samma ambition som vi hade i år. Vi hoppas verkligen att ni vill vara med nästa år!

 

Våra samarbetspartners är:

 • Borgholms kommun
 • Mörbylånga kommun
 • Länsstyrelsen Kalmar län
 • Folk och Försvar
 • Försvarsmakten

Medverkande:

  • Borgholms kommun 
  • Mörbylånga kommun 
  • Länsstyrelsen Kalmar län 
  • Folk och Försvar 
  • Marinbasen 
  • Göta ingenjörsregemente 
  • Blekinge Flygflottilj 
  • Helikopterflottiljen 
  • Hemvärnets musikkår 
  • 34. och 37.hemvärnsbataljonerna ur Militärregion Syd 
  • Frivilliga Automobilkåren (FAK) 
  • Frivilliga Flygkåren (FFK) 
  • Frivilliga Motorcykelkåren (FMCK) 
  • Frivilliga Radioorganisationen (FRO) 
  • Sjövärnskåren (SVK) 
  • Svenska Blå Stjärnan (SBS) 
  • Svenska Brukshundklubben (SBK) 
  • Svenska Fallskärmsförbundet (SFF) 
  • Svenska Lottakåren (SLK) 
  • Svenska Röda Korset (SRK) 
  • Svenska Bilkåren 
  • Ölands Radioamatörer 
  • Ölands räddningstjänst 
  • Polisen 
  • Kustbevakningen 
  • Sjöräddningssällskapet (SSRS) 
  • Allmänna Försvarsföreningen Kalmar län (AFF) 
  • Kalmar Regementes Kamratförening (KRKF) 
  • Flyghistoriska föreningen 
  • Reservofficersförbundet
  • Södra skånska regementet P 7