Årets totalförsvar

Vi planerar för att för sjunde året i följd genomföra årets evenemang i Stora Rör lördagen den 26 september kl. 1000 – 1630.
Vår ambition är att fånga besökarnas intresse och synliggöra vårt totalförsvar, såväl det militära som det civila.
Med hänsyn till Corona-viruset så följer vi naturligtvis myndigheternas rekommendationer.
Beslut om genomförande fattas under sommaren.

Våra samarbetspartners är:

 • Borgholms kommun
 • Mörbylånga kommun
 • Länsstyrelsen Kalmar län
 • Folk och Försvar
 • Försvarsmakten


Klicka på bilden för att se större.

 

Årets medverkande är:

 • Marinbasen
 • Göta ingenjörsregemente Ing 2
 • Blekinge Flygflottilj F17
 • Helikopterflottiljen
 • Hemvärnets musikkår
 • 34. och 37.hemvärnsbataljonerna ur Militärregion Syd
 • Frivilliga automobilkåren (FAK)
 • Frivilliga Flygkåren (FFK)
 • Frivilliga Motorcykelkåren (FMCK)
 • Frivilliga Radioorganisationen (FRO)
 • Sjövärnskåren (SVK)
 • Svenska Blå Stjärnan (SBS)
 • Svenska Brukshundklubben (SBK)
 • Svenska Fallskärmsförbundet (SFF)
 • Svenska Lottakåren (SLK)
 • Svenska Röda Korset (SRK)
 • Svenska Bilkåren
 • Ölands Radioamatörer
 • Ölands räddningstjänst
 • Polisen
 • Kustbevakningen
 • Sjöräddningssällskapet (SSRS)
 • Allmänna Försvarsföreningen Kalmar län (AFF)
 • Kalmar Regementes Kamratförening (KRKF)
 • Flyghistoriska föreningen
 • Reservofficersförbundet