Totalförsvar Öland 2022

Den 1. oktober genomförs Totalförsvar Öland i Stora Rör efter två års uppehåll p.g.a pandemin.

Vi är mycket glada att kunna välkomna besökare, myndigheter och föreningar till en fantastisk dag i totalförsvarets tecken.

Program för Totalförsvar Ölad 2022

Årsmöte 24/7, kl 10:00

Föreningen Totalförsvar Öland kallar härmed medlemmar till årsmöte söndagen den 24 juli kl 10:00 i företagshuset i hamnen Stora Rör.

Vilka är vi?

Totalförsvar Öland är en årligt återkommande försvarsdag i Stora Rör på Öland. Här kan man få se huvuddelen av totalförsvarets olika enheter, tala med personalen, titta på fordon, båtar och all övrig utrustning. Tanken med Totalförsvar Öland är att visa upp arbetet inom Försvaret, både det militära och det civila, dess olika frivilligorganisationer och att arbeta med rekrytering. Sedan starten 2014 har besökarna bland annat fått vara med om flyguppvisningar, helikopterflygning för allmänheten, hundsjukvård i fält, uppvisning av stridsbåt 90, försvarsdebatter, konserter med Hemvärnets musikkår och mycket mera. Försvarsdagen är helt gratis och inträffar lördagen under skördefesten.

En bild från 2019 års rekryteringsevent med fyra unga officerare/officersaspiranter.