Vilka är vi?

Totalförsvar Öland är en årligt återkommande försvarsdag i Stora Rör på Öland. Här kan man få se huvuddelen av totalförsvarets olika enheter, tala med personalen, titta på fordon, båtar och all övrig utrustning. Tanken med Totalförsvar Öland är att visa upp arbetet inom Försvaret, både det militära och det civila, dess olika frivilligorganisationer och att arbeta med rekrytering. Sedan starten 2014 har besökarna bland annat fått vara med om flyguppvisningar, helikopterflygning för allmänheten, hundsjukvård i fält, uppvisning av stridsbåt 90, försvarsdebatter, konserter med Hemvärnets musikkår och mycket mera. Försvarsdagen är helt gratis och inträffar lördagen under skördefesten.

Vi planerar för att sjunde året i följd genomföra årets totalförsvarsdag lördagen den 26 september kl. 1000 - 1630 i Stora Rör. Boka detta datum i era kalendrar. Vi följer naturligtvis utvecklingen vad det gäller Corona-viruset och de rekommendationer som myndigheterna har för publika evenemang. Beslut om genomförande tas under sommaren. Vi hoppas att kunna hälsa er välkomna till Stora Rör och Totalförsvar Öland 2020.

En bild från årets rekryteringsevent med fyra unga officerare/ officersaspiranter